Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Warszawa, 2018-11-14 16:55:32

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: OPT-raport 3Q 2018