Raport Roczny nr 5/2021

Warszawa, 2021-05-28 18:22:02

Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Optizen Jednostkowy raport Roczny za 2020r

Sprawozdanie z badania_ OPTIZEN LABS S.A._2020-sig

Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs s a w roku 2020