Raport roczny nr 12/2020

Warszawa, 2020-07-30 17:40:15

Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Stanowisko zarządu Optizen Labs S.A

Jednostkowe_SF_OLSA 2019

Sprawozdanie z badania OPTIZEN LABS SA_2019-sig

Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs SA w roku 2019