Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 02.11.2017 roku

Data: 2017-11-02 17:58:24

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
OPT – raport za 3Q2017