Raport kwartalny za III kw. 2013

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Raport kwartalny III kw. 2013

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu