Raport kwartalny za II kw. 2012

Raport kwartalny za II kw. 2012

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu