Raport Kwartalny nr 3/2022

Warszawa, 2022-02-13 10:24:08

Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2021 r. Jest to pierwszy raport jednostkowy, z uwagi na zbycie wraz ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa również udziałów w byłej spółce zależnej pod firmą M-Concepts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPT_raport_4Q2021_r