Raport Kwartalny nr 3/2019

Warszawa, 2019.05.14, godz. 17:56:05

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPT – raport z działalności Spółki_IQ_2019