Raport kwartalny nr 2/2020

Warszawa, 2020-02-13  godz. 16:52:45

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Raport Q4 2019 OPTIZEN LABS- final_13.02.2020