Raport Kwartalny nr 19/2016

Raport kwartalny za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.
Data: 2016-11-14 16:16:26

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.