Raport kwartalny nr 16/2020

Warszawa, 2020-08-13 18:57:24

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPT -raport okresowy II Q 2020