Raport EBI numer 8/2016

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2015.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu