Raport EBI numer 3/2016

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku został obustronnie podpisany aneks nr 1 z dnia 2 marca 2016 r. do umowy z dnia 2 marca 2015 r. na świadczenie usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którym umowa z dnia 2 marca 2015 r. została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.