Raport Kwartalny nr 16/2021

Warszawa, 2021-08-13 18:07:06

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPT raport 2Q2021