Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu