Raport ESPI RB_ASO numer 7/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 08.05.2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 8 maja 2012 roku był: MCI.PrivateVentures FIZ, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 347, działający na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, zarządzany przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, wykonujący prawa głosu z 2.783.594 akcji.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu