Raport ESPI numer 8/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 sierpnia 2015 roku

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 sierpnia 2015 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 pod adresem: Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu