Raport ESPI numer 2/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 sierpnia 2014 roku.

Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2014 roku, o  godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu