Raport ESPI numer 2/2013

Zarząd Optizen Labs S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 proc. głosów:

  • Dom Maklerski BOŚ S.A. posiadający 374.574 akcji na okaziciela serii A, które stanowiły łącznie 15,31 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 6,46 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Jacek Czynajtis posiadający 776.340 akcji na okaziciela serii B i C, które stanowiły łącznie 31,72 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 13,39 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Łukasz Kawęcki posiadający 743.007 akcji na okaziciela serii B i C, które stanowiły łącznie 30,36 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 12,81 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Adam Wojdyło posiadający 276.701 akcji na okaziciela serii C, które stanowiły łącznie 11,31 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 4,77 proc. w ogólnej liczbie głosów,
  • Michał Ksiądz reprezentowany przez Łukasza Kawęckiego na podstawie pełnomocnictwa, posiadający 276.701 akcji na okaziciela serii C, które stanowiły łącznie 11,31 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku i stanowią 4,77 proc. w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu