Raport ESPI nr 4/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2017 roku.
Data: 2017-07-04

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 lipca 2017 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania