Raport ESPI nr 2/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 września 2016 roku.
Data: 2016-08-09

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2016 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 02-661 Warszawa.

Załączniki:
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
Wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania