Raport EBI numer 8/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku oraz treść projektów uchwał i wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:
Ogłoszenie_zwołanie NWZA.pdf
Projekty uchwał NWZA.pdf
Wzor_pelnomocnictwa wraz z formularzem dla akcjonariuszy.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu