Raport EBI numer 7/2013

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku Emitent wypowiedział umowę z Capital Solutions ProAlfa Sp. z o.o. o świadczenie usług autoryzowanego doradcy wobec Emitenta z dniem 15 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu