Raport EBI numer 26/2015

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Na mocy ww. umowy ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. będzie świadczyła na rzecz Emitenta usługi Autoryzowanego Doradcy związane z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji Optizen Labs S.A. serii C, D, E i F do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu