Raport EBI numer 17/2013

Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Optizen Labs S.A.informuje, że w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5. lipca 2013 omyłkowo w pkt. III ogłoszenia wskazano błędną datę rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prawidłowa data to 21. lipca 2013 roku.

Załączniki:

ogłoszenie zwolanie ZWZA 06-1.08.2013_kor.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu