Raport EBI numer 16/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6. sierpnia 2013 roku

Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6. sierpnia 2013 roku oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu