Raport EBI numer 11/2013

Zarząd Optizen Labs S.A. (zwanej dalej Emitentem) informuje, iż w dniu 27. marca 2013 otrzymał informację od MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który – działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta – odwołał w dniu 25. marca 2013 roku Pana Michała Nowisa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz tego samego dnia powołał Pana Macieja Bogaczyka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu