Raport bieżący nr 4/2018

Warszawa, 2018.03.15, godz. 15:48

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 12 marca 2018 roku oświadczenie z dnia 12 marca 2018 roku od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 30,06 % ogólnej liczby głosów, którzy na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołali do Rady Nadzorczej Pana Dominika Keila.