Raport Bieżący nr 3/2018

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Data: 2018-03-08 godz. 16:24

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. Pan Michał Ksiądz złożył z powodów osobistych rezygnację z pełnienia z dniem 8 marca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.