Raport Bieżący nr 3/2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za rok 2016.
Data: 2017-04-19 08:23:29

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent, Spółka ) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa z Krzysztofem Ławeckim – Biegłym Rewidentem nr 10773, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Eridan Audit Krzysztof Ławecki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Malborskiej 1 lok. 4A, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3289, na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Optizen Labs S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.