Raport Bieżący nr 17/2017

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Optizen Labs Spółka Akcyjna

Data: 2017-12-29 11:25:52

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. Pan Maciej Soprych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Pan Maciej Soprych jako przyczynę rezygnacji podał względy zdrowotne.

Optizen Labs S.A. składa serdeczne podziękowania Panu Maciejowi Soprychowi za dotychczasową pracę w Zarządzie. Pan Maciej Soprych będzie w dalszym ciągu w miarę możliwości współpracował z Emitentem.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.