Raport bieżący nr 15/2019

Warszawa, 2019-11-26 09:32:25

Uzupełnienie komunikatu nr 14/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Kowalskiego, który to z przyczyn technicznych niezależnych od Emitenta, nie dołączył się do przekazanego w dniu 25 listopada 2019 roku raportu bieżącego EBI nr 14/2019.

Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski