Raport Bieżący nr 15/2017

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku

Data: 2017-10-30 15:22:15

W nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, Zarząd OPTZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku. Raport ten zostanie przekazany 2 listopada 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem raport miał być opublikowany dnia 14 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.