Raport Bieżący nr 15/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Data: 2016-08-08 18:17:47

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał oświadczenie z dnia 2 sierpnia 2016 roku od akcjonariusza M. CI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w którym na podstawie § 15 ust. 3 lit. a Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna:
– powołał Pana Sebastiana Millindera do Rady Nadzorczej Spółki,
– wskazał Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące Pana Sebastiana Millindera.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Załączniki:
Formularz dla Członka Rady Nadzorczej