Raport Bieżący nr 14/2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

Data: 2017-09-29 15:41:26

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2017 roku oświadczenie z dnia 1 sierpnia 2017 roku od Pana Łukasza Kawęckiego oraz Jacka Czynajtisa – akcjonariuszy Emitenta, posiadających łącznie 31 % ogólnej liczby głosów, który na podstawie § 15 ust. 3 lit. b Statutu Spółki Optizen Labs Spółka Akcyjna, powołał na nową kadencję Rady Nadzorczej:

– Pana Adama Wojdyło,

– Pana Michała Księdza.

Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent opublikuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.