Raport Bieżący nr 14/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Data: 2016-08-03 20:11:08

Zarząd OPTIZEN LABS SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2016 roku, otrzymał informację, iż Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Sylwester Janik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 sierpnia 2016 roku. W oświadczeniu o rezygnacji z Rady Nadzorczej nie podano powodów rezygnacji.

Zarząd dziękuje za zaangażowanie i wkład pracy w funkcjonowanie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.