Raport bieżący nr 1/2020

Warszawa, 2020-01-24 19:37:45

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

„Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą publikowane w następujących terminach:
– skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2019 r. – w dniu 13 lutego 2020 r.,
– skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2020 r. – w dniu 14 maja 2020 r.,
– skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2020 r. – w dniu 13 sierpnia 2020 r.,
– skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2020 r. – w dniu 13 listopada 2020 r.,

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.