Raport Bieżący nr 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
Data: 2017-01-13 16:43:38

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
– jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. – w dniu 15 maja 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.,

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.