Raport Bieżący nr 11/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 2016-07-19 11:17:48

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 r. w związku ze złożeniem przez Pana Dominika Biegaja rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie § 15 ust. 3 lit. B w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki akcjonariusze Jacek Czynajtis oraz Łukasz Kawęcki, posiadający łącznie 2.483.267 akcji Emitenta, dających 30,20 % z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przesłali oświadczenie, w którym z dniem 18 lipca 2016 roku powołują Pana Adama Wojdyło na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej.

Załączniki:
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ – Adam Wojdyło