Raport Bieżący nr 10/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Data: 2016-07-07 18:05:32

Zarząd OPTIZEN LABS SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 roku, powziął informację, iż Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Dominik Biegaj złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd dziękuje za zaangażowanie i wkład pracy w funkcjonowanie podmiotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.