Raport EBI numer 2/2015

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

13.02.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kw. 2014

15.05.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kw. 2015

26.06.2015 – raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2014

14.08.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kw. 2015

06.11.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kw. 2015

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu