Raport EBI numer 2/2014

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

  • 14.02.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kw. 2013
  • 15.05.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kw. 2014
  • 03.06.2014 – raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2013
  • 14.08.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kw. 2014
  • 14.11.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kw. 2014

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu