Raport roczny nr 11/2020

Warszawa, 2020-07-30 17:34:09

Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Skonsolidowane_SF_OLSA 2019

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego SF OPIZEN LABS_2019-sig

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2019

Najnowsze posty