Raport kwartalny nr 4/2020

Warszawa, 2020-05-21

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2020 roku do 31.03.2020 roku.

Załączniki: OPT raport I Q 2020

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Najnowsze posty