Raport kwartalny nr 2/2019

Warszawa, 2019.02.14, godz. 15:46:04

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPT -raport draft Q4 2018

Najnowsze posty