Raport Kwartalny nr 19/2021

Warszawa, 2021-11-12 18:26:38

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.

Załącznik: OPT raport 3Q2021 r

Najnowsze posty