Raport kwartalny za I kw. 2012

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty